Akciové ceny pre prvých 55 registrovaných

Program BRONZE : 19€/rok  29€/rok
Program SILVER : 29€/rok  39€/rok
Program GOLD : 49€/rok  79€/rok

Funkcia Program BRONZE Program SILVER Program GOLD Ukážka (obrázok) Video ukážka
Umiestnenie v zozname prekladateľov a tlmočníkov. áno áno áno ukážka
Profil prekladateľa/tlmočníka. áno áno áno ukážka
Zmena prihlasovacích údajov. áno áno áno ukážka
Zobrazenie loga "odporúčame" v zozname prekladateľov a tlmočníkov. nie áno áno ukážka
Zobrazenie loga "odporúčame" pri profile (detaile) prekladateľa/tlmočníka. nie áno áno ukážka
Pridanie článku a jeho zverejnenie na stránkach uradny-prekladatel.sk. nie áno áno ukážka
Denník prekladateľa alebo tlmočníka v elektronickej podobe. nie nie áno ukážka video ukážka
Automatické generovanie výpisov z prekladateľského/tlmočnického denníka. nie nie áno ukážka video ukážka
Automatické generovanie kompletného denníka (vrátane úvodnej strany a vysvetliviek) z uložených záznamov. nie nie áno ukážka video ukážka
Automatické generovanie len záznamov denníka z uložených údajov. nie nie áno ukážka video ukážka
Osobné štatistiky vyplývajúce z údajov v denníku zobrazené v prehľadnom grafe. nie nie áno ukážka
Pridanie nového záznamu do denníka. nie nie áno ukážka video ukážka
Zmena vytvoreného záznamu denníka. nie nie áno ukážka video ukážka
Vymazanie jedného alebo viacerých denníkových záznamov. nie nie áno ukážka video ukážka
Uloženie údajov pre generovanie úvodnej strany denníka. nie nie áno ukážka video ukážka
Akciové ceny pre prvých 55 registrovaných

Program BRONZE : 19€/rok  29€/rok
Program SILVER : 29€/rok  39€/rok
Program GOLD : 49€/rok  79€/rok