Úradné preklady - bulharský jazyk

- odporúčame
Meno Kraj Okres Mesto Mail Tel. číslo Bližšie informácie
   Mgr. Eli Vanyova Kanova Bratislavský kraj Bratislava Bratislava preklady@bulharcina.sk +421 910 925 630 Mgr. Eli Vanyova Kanova - detail

Úradné tlmočenie - bulharský jazyk

- odporúčame
Meno Kraj Okres Mesto Mail Tel. číslo Bližšie informácie
   Mgr. Eli Vanyova Kanova Bratislavský kraj Bratislava Bratislava preklady@bulharcina.sk +421 910 925 630 Mgr. Eli Vanyova Kanova - detail