IS pre úradných prekladaťeľov a tlmočníkov


Informačný systém pre úradných prekladateľov a tlmočníkov umožní zjednodušiť, skvalitniť a zefektívniť prácu úradného (súdneho) prekladateľa alebo tlmočníka. Súčasťou systému je aj prehľadný zoznam úradných prekladateľov a tlmočníkov, v ktorom sa nachádza každý používateľ tohto informačného systému. Môžete si zvoliť z viacerých programov, avšak prekladatelia v drahšom programe majú okrem inýc výhod aj tú, že sú v zozname prekladateľov a tlmočníkov pred Vami. Viac informácií o dostupných programoch.

Systém ponúka nasledujúce funkcie:


Denník tlmočníka/prekladateľa - zobrazenie kompletného denníka


 • Denník prekladateľa alebo tlmočníka v elektronickej podobe, ktorá kopíruje originál.
 • Jednoduché a rýchle zobrazenie denníka obsahujúceho úvodnú stranu denníka, vysvetlivky a záznamy denníka.
 • Automatické vytvorenie denníka za pár sekúnd.
 • Automatické doplnenie vysvetliviek a potrebných údajov.
 • Kompletný denník v jednom PDF súbore, ktorý je jednoduché uložiť alebo vytlačiť.
 • Denník máte stále k dispozícii, stačí Vám iba prístup k internetu.

Denník tlmočníka/prekladateľa - zobrazenie záznamov


prehratie videa zobrazenie záznamov
(klikni pre zväčšenie)
 • Zobrazenie záznamov denníka, ktoré sú automaticky naformátované a vložené do šablóny (vzorom bol originálny prekladateľský/tlmočnícky denník).
 • Definovanie začiatočného poradového čísla pre zobrazenie (prednastavená je 1).
 • Automatické dopĺňanie poradového čísla záznamu.
 • Automatické dopĺňanie čísiel strán.
 • Zobrazenie záznamov denníka vo formáte PDF.
 • Jednoduchá tlač, prípadne uloženie denníka na disk.

Denník tlmočníka/prekladateľa - automatické generovanie výpisov


prehratie videa
video ukážka
automatické generovanie výpisov
(klikni pre zväčšenie)
 • Automatické vygenerovanie výpisu z denníka za aktuálne obdobie za niekoľko sekúnd.
 • Zobrazenie výpisu s predvyplnenými hodnotami, ktoré vychádzajú z údajov v denníku (automatické sčítanie úkonov pre štátne orgány a pre právnické a fyzické osoby v jednotlivých jazykoch).
 • Zobrazenie výpisu denníka vo formáte PDF.
 • Možnosť zmeny vygenerovaných údajov.


Štatistiky
štatistiky prekladateľa/tlmočníka
(klikni pre zväčšenie)
 • Zobrazenie 2 typov osobných štatík vyplývajúcich zo záznamov uložených v denníku prekladateľa/tlmočníka:
  • Počet prekladateľských/tlmočníckych úkonov (dátum vyžiadania vs počet žiadosti)
  • Zárobky za jednotlivé dni (dátum vyplatenia vs výška priznaných odmien)
 • Zobrazenie štatistík vgraficky prívetivom spojnicovom grafe, kde sa hodnoty zvýraznia po prejden myšou po grafe.
 • Možnosť doplnenia nových štatistík (stačí nám napísať o aké štatistiky máte záujem).

Pridanie článku a jeho zverejnenie na stránkach uradny-prekladatel.sk
pridanie článku
(klikni pre zväčšenie)
 • Definovanie názvu článku spolu s jeho textom
 • Formátovanie textu (veľkosť, štýl, zarovnanie, formát textu a pod.)
 • Písanie článku vo WISIWYG editore (What You See Is What You Get)
 • Vložiť odkaz na inú stránku do textu (získať spätný link - pomáha pri optimalizácii pre vyhľadávače).
 • Možnosť vložiť obrázok z existujúcej url adresy.
 • Zobraziť HTML kód stránky, prípadne vložiť článok ako HTML.
 • Zviditeľnenie svojej osoby a podporenie rozvoja tlmočníckej a prekladateľskej komunity.

Denník tlmočníka/prekladateľa - pridanie záznamu do denníka


prehratie videa
video ukážka
pridanie záznamu
(klikni pre zväčšenie)
 • Jednoduché a rýchle pridanie nového záznamu do denníka.
 • Pri pridaní záznamu stači vyplniť polia označené hviezdičkou.
 • Jednoduché vkladanie dátumu pomocou kalendára, ktorý sa objaví po kliknutí na pole, kde sa má vložiť dátum.
 • Automatická kontrola údajov určených na vloženie.
 • Automatické uloženie nového záznamu do denníka po odoslaní údajov.
 • Automatické formátovanie textu pre denník (nemusíte sa starať o krasopis a vložený text môžete pred tým ako ho odošlete prepisovať koľkokrát chcete).
 • Pridať záznam môžete kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta na svete (stačí Vám prístup k internetu).

Denník tlmočníka/prekladateľa - vymazanie záznamu z denníka


prehratie videa
video ukážka
prekladateľský denník - vymazanie záznamu
(klikni pre zväčšenie)
 • Zobrazenie všetkých záznamov (spolu s hodnotami každého záznamu), ktoré boli do denníka vložené v prehľadnej tabuľke.
 • Možnosť zvolenia jedného alebo viacerých záznamov, ktoré sa majú zo systému odstrániť.
 • Zmeny sa automaticky hneď uložia a prejavia pri zobrazení denníka, výpisoch z denníka alebo štatistikách.

Denník tlmočníka/prekladateľa - aktualizovanie záznamu v denníku


prehratie videa
video ukážka
prekladateľský denník - aktualizácia záznamu
(klikni pre zväčšenie)
 • Zobrazenie všetkých záznamov (spolu s hodnotami každého záznamu), ktoré boli do denníka vložené v prehľadnej tabuľke.
 • Po zvolení záznamu, ktorý chcete aktualizovať sa Vám zobrazí formulár (rovnaký ako pri pridaní nového záznamu do denníka), obsahujúci hodnoty záznamu uvedené pri jeho definovaní.
 • Zmeniť môžete jednu alebo viacero hodnôt záznamu (napríkald iba výšku priznanej odmeny a pod.), pričom ostatné ponecháte nezmenené.
 • Zmeny sa uložia a automaticky prejavia pri zobrazení denníka, výpisoch z denníka alebo štatistikách.

Denník tlmočníka/prekladateľa - vyplnenie úvodnej strany


prehratie videa
video ukážka
vyplnenie úvodnej strany
(klikni pre zväčšenie)
 • Vyplnenie úvodnej strany tlmočnického/prekladateľského denníka, kedy stačí iba doplniť chýbajúce údaje.
 • Prednastavené formátovanie jednotlivých textov.
 • Grafická podoba tlmočníckeho/prekladateľského deníka.
 • Možnosť uložiť vyplnenú úvodnú stanu (stačí vyplniť len raz).
 • Možnosť načítania posledne uloženého textu do šablóny (napr. ak chcete niečo zmeniť).
 • Prístup k denníku akéhokoľvek miesta na svete (stačí mať prístup k internetu).

Zmena prihlasovacích údajov
zmena údajov
(klikni pre zväčšenie)
 • Možnosť zmeny údajov uvedených pri registrácii, ako napríklad:
  • zmena prihlasovacích údajov
  • zmena kontaktných údajov
  • zmena osobných údajov
  • zmena jazykov, v ktorých (ne)úradne prekladáte alebo tlmočíte
  • zmena cenníka